Công ty TNHH Thiên An Viên...

Tầm nhìn: Mục tiêu

Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu trở thành một Công ...

Tin giáo dục
Chiều 16/4, các chuyên gia giáo dục uy tín của Việt Nam và thế giới đã giải đáp băn khoăn của các bậc phụ huynh, cũng như trao đổi kinh nghiệm, quan điểm về đổi mới cách dạy và học nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh.
GD&TĐ - Ngày 17/4, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2013 - 2014. 
Tin tức >> Tin giáo dục
Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các sở giáo dục và đào tạo năm học 2012- 2013 17:13 16.10.2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các sở giáo dục và đào tạo để xem xét khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

Kính gửi: - Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
        - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
     - Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các sở giáo dục và đào tạo để xem xét khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 như sau:

A. SỐ LĨNH VỰC CÔNG TÁC VÀ QUY ĐỊNH CHO ĐIỂM

I. Số lĩnh vực công tác và đơn vị chủ trì:

 1.  

Giáo dục Mầm non

Vụ Giáo dục Mầm non

 1.  

Giáo dục Tiểu học

Vụ Giáo dục Tiểu học

 1.  

Giáo dục Trung học

Vụ Giáo dục Trung học

 1.  

Giáo dục Thường xuyên

Vụ Giáo dục Thường xuyên

 1.  

Giáo dục Chuyên nghiệp

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

 1.  

Giáo dục Dân tộc

Vụ Giáo dục Dân tộc

 1.  

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

 1.  

Công tác Thanh tra

Thanh tra Bộ

 1.  

Công tác Pháp chế và cải cách thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ (Vụ pháp chế là đơn vị chủ trì)

 1.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy

Cục Công nghệ Thông tin

 1.  

Công tác Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

 1.  

Phát triển đội ngũ nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

 1.  

Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động các nguồn lực xã hội

Vụ Kế hoạch Tài chính

 1.  

Công tác tăng cường cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới trường lớp và trang thiết bị dạy học

Cục Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học

và Đồ chơi trẻ em

 1.  

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, công tác ngoại khóa, y tế, trường học

Vụ Công tác Học sinh sinh viên

 1.  

Thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương

Thường trực Ban chỉ đạo các cuộc vận động, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Văn phòng Bộ phối hợp đánh giá (Công đoàn GDVN là đơn vị chủ trì)

II. Quy định cho điểm từng lĩnh vực công tác:

 Thang điểm đánh giá mỗi lĩnh vực công tác là 10 điểm, đối với lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” công tác ngoại khoá, y tế, trường học (nhân hệ số 2) tổng số điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 220 điểm hoặc 210 điểm đối với các sở thực hiện 15 lĩnh vực công tác ( không đánh giá lĩnh vực giáo dục Dân tộc).

 • moet.gov.vn